Novinky

Proluk.art se přesouvá do kavárny MUO
5. 8. 2021
Kvůli nepřízni počasí se dnešní recyklační tvoření pro rodiny s dětmi přesouvá z proluky SEFO do 1. patra kavárny Muzea umění. Zpřístupněna bude přes pokladnu muzea. Vstup na program je zdarma a naši lektoři vám budou k dispozici od 14.00 do 18.00. Tématem programu je pak Otisk. Nenechte se deštěm odradit a přijďte k nám i s dětmi tvořit! 

Proluk.art se přesouvá do kavárny MUO

5. 8. 2021

Kvůli nepřízni počasí se dnešní recyklační tvoření pro rodiny s dětmi přesouvá z proluky SEFO do 1. patra kavárny Muzea umění. Zpřístupněna bude přes pokladnu muzea. Vstup na program je zdarma a naši lektoři vám budou k dispozici od 14.00 do 18.00. Tématem programu je pak Otisk. Nenechte se deštěm odradit a přijďte k nám i s dětmi tvořit! 

Kryptu katedrály sv. Václava ozáří světelné objekty Jana Pamuły
4. 8. 2021
Světelné obrazy, digitální animace a grafické listy zaplní sakrální prostor dómu sv. Václava v Olomouci. V rámci TRIENÁLE | SEFO | 2021 zde bude vystavovat od 5. srpna až do konce října  výtvarník Jan Pamuła, jeden z otců počítačového umění v Polsku. Jedinečné prostředí dómské krypty umožní návštěvníkovi pomyslně vstoupit do dialogu mezi sakrálním a abstraktním uměním.„Rozhodujícím

Kryptu katedrály sv. Václava ozáří světelné objekty Jana Pamuły

4. 8. 2021

Světelné obrazy, digitální animace a grafické listy zaplní sakrální prostor dómu sv. Václava v Olomouci. V rámci TRIENÁLE | SEFO | 2021 zde bude vystavovat od 5. srpna až do konce října  výtvarník Jan Pamuła, jeden z otců počítačového umění v Polsku. Jedinečné prostředí dómské krypty umožní návštěvníkovi pomyslně vstoupit do dialogu mezi sakrálním a abstraktním uměním.

„Rozhodujícím obdobím pro Pamułův tvůrčí vývoj byla sedmdesátá léta, kdy se začal zabývat geometrickou abstrakcí, do které promítal svůj zájem o filozofii. Od té doby hledá systém, který by vizuálně zrcadlil univerzální zákony přírody. Tyto harmonicky působící obrazy, založené na matematických výpočtech, zároveň vykazují nezaměnitelné koloristické kvality,“ vysvětluje Ladislav Daněk, jeden z kurátorů výstavy z pořádajícího Muzea umění Olomouc. Dnes sedmasedmdesátiletý umělec se ale nevyhýbá využití nových technologií v umění, které mu pomáhají jeho barevné a tvarové kompozice posunout na další úroveň. „V posledních letech se ve své práci stále více věnuje také využití aktuálních světelných technologií, které mu v kombinaci digitálního zpracování s LED světlem nabízejí nové možnosti vyjádření“, dodává Štěpánka Bieleszová, spolukurátorka výstavy. „Zatím poslední etapa, která v Pamułovi budí největší emoce, je tvorba light boxů a digitálních animací,“ doplňuje její kolegyně Helena Zápalková.

Na kole za olomouckým uměním
29. 7. 2021
Z Konviktu na jih až k povelské kapličce! To je trasa dnešního cyklovýletu v rámci Trienále | SEFO | 2021. Nejprve obhlídneme intervence studentů Fakulty architektury VUT Brno v budově Konviktu, pár zastávek uděláme v centru města, ve stínu olomouckých parků i vysokých paneláků. Cílem bude nově vybavená kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na sídlišti Povel, jejíž výtvarně-architektonické řešen

Na kole za olomouckým uměním

29. 7. 2021

Z Konviktu na jih až k povelské kapličce! To je trasa dnešního cyklovýletu v rámci Trienále | SEFO | 2021. Nejprve obhlídneme intervence studentů Fakulty architektury VUT Brno v budově Konviktu, pár zastávek uděláme v centru města, ve stínu olomouckých parků i vysokých paneláků. Cílem bude nově vybavená kaple Neposkvrněného početí Panny Marie na sídlišti Povel, jejíž výtvarně-architektonické řešení nám přiblíží některý z trojice autorů (Vojtěch Jemelka, Jan Mléčka, Jakub Lipavský). Po skončení akce zaparkujeme v proluce SEFO na programu Zaparkuj

Sraz v 17.00 na Konviktu. Cyklovýlet vzniká za spolupráce se spolkem Za krásnou Olomouc. Průvodci vám budou Martina Mertová a Jan Jeništa.

projekce We met at Columbusplatz (2021)
27. 7. 2021
Součástí další diskuse SEFO věnované veřejnému prostoru a umění v něm, při níž se představí Anna Witt a studenti vídeňské die Angewandte společně s Vladimírem Havlíkem, bude také projekce videa We met at Columbusplatz. Záznam performance, která z kurzu vedeného Annou vzešla, bude výjimečně zpřístupněn při projekci Galerie 9:16pm. Začínáme ve středu 28. 7. v 19.00 v budově MUO!  We met at

projekce We met at Columbusplatz (2021)

27. 7. 2021

Součástí další diskuse SEFO věnované veřejnému prostoru a umění v něm, při níž se představí Anna Witt a studenti vídeňské die Angewandte společně s Vladimírem Havlíkem, bude také projekce videa We met at Columbusplatz. Záznam performance, která z kurzu vedeného Annou vzešla, bude výjimečně zpřístupněn při projekci Galerie 9:16pm. Začínáme ve středu 28. 7. v 19.00 v budově MUO! 

 

We met at Columbusplatz
kolektivní performance ve veřejném prostoru, Columbusplatz Vienna, 5. června 2021
Anna Witt, Artur Schernthaner-Lourdesamy, Filippo Contatore, Florin Stanzer, Judith Raupp, Joshua Bond, Pia Plankensteiner, Alice Skreta, Papa G a Max Koller (kamera)

V rámci semináře „Worst Fear, Best Fantasy“ vedeném Annou Witt na Vysoké škole uměleckoprůmyslové ve Vídni, konkrétně pak na katedře site-specific art, vytvořila skupina mladých umělců kolektivní performance ve veřejném prostoru. V rámci přípravy prošli městem, zvážili možné lokace, diskutovali o jejich významu a potenciálu a nakonec si jako výchozí bod vybrali náměstí Columbusplatz ve vídeňské čtvrti Favoriten poblíž hlavního nádraží. 
Columbusplatz, pojmenované podle Kryštofa Kolumba, je náměstí nacházející se mezi rušnou silnicí a pěší zónou, orámované historickými budovami, s fontánou, kavárnami a květinovými záhony. Stopy po náročném rozvoji konzumního města jej stále silně ovlivňují. Uprostřed náměstí zeje vchod do podzemního parkoviště a Columbus Center, nákupního centra s agresivní postmoderní skleněnou fasádou s integrovaným abstrahovaným oknem ve tvaru vejce. Právě tento stav reflektovalo několik setkání, při nichž skupina rozvíjela sérii „tělesných cvičení“ vedoucích k navázání otevřeného a experimentálního dialogu v rámci sebe sama i veřejného prostoru kolem, včetně procházejících lidí. Výchozím bodem pro tyto experimenty byla platforma ve středu náměstí. Zapojena byla tělesná cvičení jako je pád, vstávání nebo vyvažování, sahající od singulárního vystavení zranitelného těla, přes skupinové projevy symbiotických pohybů kolektivní síly, až po symbolická gesta ústící v absurditě. Účinkující experimentovali se závislostmi, gravitací a bodem zlomu. Konfigurace těla a dynamika skupiny se navzájem ovlivňovaly a vytvářely vnitřní příběh. V jiných cvičeních hrála důležitou roli myšlenka na sebeovládání nebo vnější sílu, aktivita nebo pasivita. Struktura cvičení byla uvolněná, revize podnětů probíhala přirozeně, konkrétní řešení bylo často improvizované. Vznikla tak skupina s definovanými pravidly, ale bez přidělených rolí, komunikující tělesně a intuitivně o každém dalším kroku. Nastaly okamžiky nepohodlí a dezorientace, které byly přijímány jako nezbytný vedlejší účinek otevřenosti a přístupnosti nepředvídanému či náhodnému. V určitých okamžicích došlo dokonce k zapojení dětské hry.
Columbusplatz je živé náměstí. Představení probíhalo v koexistenci s dalšími tamními aktivitami. Performeři si neosobovali zvláštní pozornost, nikdo nebyl rušen jejich přítomností, místy pouze dále rozvíjeli okolní dění. Možnost soustředit se, ale také se opřít o okolní hluk, vytvořila ve skupině jistou míru intimity. Interakce s kolemjdoucími nebyla vynucená, ani zapovězená. Mohlo k ní dojít kdykoli. Vstupy byly svým způsobem abstraktní, právě proto, aby poskytly prostor pro interakci mezi osobními nápady a významovými vrstvami, které jsou vlastní samotnému místu.

V Galerii Caesar dnes pokřtí svou knihu Tomáš Moravec
27. 7. 2021
Galerie Caesar hostí v rámci Trienále | SEFO | 2021 projekt Všední krize, ten bude mít postupně tři dramaturgické linie a podílí se na něm kromě kurátorů z Muzea umění také kurátoři festivalu PAF. První linie divákům momentálně představuje Tomáše Moravce, který je zároveň architektem výstavy.V úterý 27. července zde navíc pokřtí svou novou knihu index, která vznikala zejména na základě dokume

V Galerii Caesar dnes pokřtí svou knihu Tomáš Moravec

27. 7. 2021

Galerie Caesar hostí v rámci Trienále | SEFO | 2021 projekt Všední krize, ten bude mít postupně tři dramaturgické linie a podílí se na něm kromě kurátorů z Muzea umění také kurátoři festivalu PAF. První linie divákům momentálně představuje Tomáše Moravce, který je zároveň architektem výstavy.

V úterý 27. července zde navíc pokřtí svou novou knihu index, která vznikala zejména na základě dokumentace a poznámek k rozličným projektům, jež autor rozvíjí v rámci delších časových úseků. Index jako otisk nebo stopa je Tomášem Moravcem tematizován i jako vazba mezi obrazovou částí a typografickým opoznámkováním textů, které připravili kurátoři Marko Stamenkovic a Martin Mazanec.

Na návštěvníku bude také od 19.00 čekat také projekce Moravcových videí.

Proluka SEFO bude v sobotu patřit tvoření
22. 7. 2021
Prázdninový program v proluce SEFO už v sobotu poprvé obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy s názvem Proluk.art budou otevřené všem věkovým kategoriím a zaměří se především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle

Proluka SEFO bude v sobotu patřit tvoření

22. 7. 2021

Prázdninový program v proluce SEFO už v sobotu poprvé obohatí výtvarné dílny pod taktovkou lektorek a lektorů MUO. Workshopy s názvem Proluk.art budou otevřené všem věkovým kategoriím a zaměří se především na materiál a rozmanité možnosti práce s ním. Cyklus se inspiruje principy a tématy trienále, pevný rámec ale rozehrává do otevřené struktury, ve které si každý najde místo pro tvůrčí hru podle vlastních pravidel.

Proluka SEFO se v sobotu veřejnosti otevře ve 14.00 a přístupna bude až do 18.00. Vstup bude volný.

Scénické čtení přivede do Olomouce Matouše Rumla
19. 7. 2021
Už ve čtvrtek nás čeká druhé scénické čtení tohoto léta. Herci Matouš Ruml, Michal Przebinda a Natálie Tichánková se pod režijním vedením Tomáše Soldána chopí knihy Mapa a území francouzského spisovatele Michela Houellebecqa. Základní linie románu nás vedou po hraně, která vzniká při předstírání skutečného. Život výtvarného umělce Jeda Martina se z tápavé průměrnosti díky banální originalitě
Foto: Divadlo v Celetné
Foto: Divadlo v Celetné
Foto: Divadlo v Celetné

Scénické čtení přivede do Olomouce Matouše Rumla

19. 7. 2021

Už ve čtvrtek nás čeká druhé scénické čtení tohoto léta. Herci Matouš Ruml, Michal Przebinda a Natálie Tichánková se pod režijním vedením Tomáše Soldána chopí knihy Mapa a území francouzského spisovatele Michela Houellebecqa. 

Základní linie románu nás vedou po hraně, která vzniká při předstírání skutečného. Život výtvarného umělce Jeda Martina se z tápavé průměrnosti díky banální originalitě rázem dostává do milionových výšin. Jen tím, že Jed přefocuje starou technikou mapy Michelin. Vzniká tím úžasný a výtvarně podmanivý svět zvětšenin. Nápodoba, která se zrovna hodí světu a jeho nezastavitelné mašinerii peněz. Autor románu tento princip nerozvíjí jen v příběhu plachého Jeda, otázky stran možností a důsledků předstírání pokládá v nejrůznějších rovinách lidského bytí i jeho nadstaveb, jako je umělecká činnost, standardy žití nebo způsob, jakým zajdeme. Je v tom tak důsledný, že do příběhu vrhá jako postavu i sám sebe – Jed Martin se s Michelem Houellebecqem několikrát setká v poměrně neotřelém rozhovoru. A nejen v něm.

Vstupenky na scénické čtení ZDE či na pokladně Muzea umění.

Populárního herce Matouše Rumla známého ze sitkomu Comeback, pohádek Škola princů, Princezna a písař, Princezna a půl království či ze Star Dance vám přiblíží jeho rozhovor s Lucií Výbornou pro Český rozhlas. 

Hudební léto v proluce SEFO odstartuje Amelie Siba
15. 7. 2021
První koncert pořádaný v rámci Trienále | SEFO | 2021 vám už v úterý představí písničkářku s česko-anglickými kořeny Amelii Sibu. Její niterně jemné zpovědi si letos vysloužily hned dvojí ocenění při výročních cenách. Amelie Siba získala Anděla v kategorii Alternativa a elektronika a zároveň i Cenu české hudební kritiky Apollo 2020 za album Dye My Hair.Lístky na úterní koncert si můžete koupi

Hudební léto v proluce SEFO odstartuje Amelie Siba

15. 7. 2021

První koncert pořádaný v rámci Trienále | SEFO | 2021 vám už v úterý představí písničkářku s česko-anglickými kořeny Amelii Sibu. Její niterně jemné zpovědi si letos vysloužily hned dvojí ocenění při výročních cenách. Amelie Siba získala Anděla v kategorii Alternativa a elektronika a zároveň i Cenu české hudební kritiky Apollo 2020 za album Dye My Hair.

Lístky na úterní koncert si můžete koupit ZDE.

A tady malá ukázka její hudby.

A už ve čtvrtek pak ovládne Muzeum umění druhé scénické čtení tohoto léta. Matouš Ruml, Michal Przebinda a Natálie Tichánková vám pod režijním vedením Tomáše Soldána představí knihu francouzského spisovatele Michela Houellebecqa – Mapa a území.

Debatu o veřejném prostoru (a procházku Olomoucí) si nenechaly ujít tři desítky lidí
15. 7. 2021
Umíme v Olomouci užívat veřejný prostor? Patří do něj vůbec umění? Na tyto otázky a mnohé další odpovídali třem desítkám zájemců odborníci na komentované procházce Olomoucí a následné diskusi v Trojlodí MUO v rámci Trienále | SEFO | 2021.Účastníkům se věnovala Martina Mertová (kurátorka sbírky architektury MUO), Jan Jeništa (Za krásnou Olomouc), sochař Pavel Karous (projekt Vetřelci a volavky), Ma
Foto: MUO - Tereza Hrubá, Zdeněk Sodoma
Foto: MUO - Tereza Hrubá, Zdeněk Sodoma
Foto: MUO - Tereza Hrubá, Zdeněk Sodoma

Debatu o veřejném prostoru (a procházku Olomoucí) si nenechaly ujít tři desítky lidí

15. 7. 2021

Umíme v Olomouci užívat veřejný prostor? Patří do něj vůbec umění? Na tyto otázky a mnohé další odpovídali třem desítkám zájemců odborníci na komentované procházce Olomoucí a následné diskusi v Trojlodí MUO v rámci Trienále | SEFO | 2021.

Účastníkům se věnovala Martina Mertová (kurátorka sbírky architektury MUO), Jan Jeništa (Za krásnou Olomouc), sochař Pavel Karous (projekt Vetřelci a volavky), Marie Foltýnová (kurátorka a vedoucí oddělení Správy veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy), Marek Sivák (architekt, Pěstuj prostor Plzeň), Zuzana Godálová (ředitelka sdružení Topolčany, nástupiště 1-12) či historička umění Jana Kořínková. V následné diskusi rekapitulovala minulé, současné i plánované intervence ve veřejném prostoru Olomouce Magdalena Petráková (Kreativní Olomouc).

Trienále se dnes zaměří na umění a veřejný prostor
14. 7. 2021
Umíme v Olomouci užívat veřejný prostor? Patří do něj vůbec umění? Pokud ano, kdo má o něm rozhodovat? Také na to vám dnes odpoví Trienále | SEFO | 2021, a to komentovanou procházkou po městě i diskuzí nad uměním ve veřejném prostoru.Komentovaná procházka začíná ve 14.00 u Konviktu a po městě vás provede sochař Pavel Karous (spjatý s projektem Vetřelci a volavky) společně s dalšími

Trienále se dnes zaměří na umění a veřejný prostor

14. 7. 2021

Umíme v Olomouci užívat veřejný prostor? Patří do něj vůbec umění? Pokud ano, kdo má o něm rozhodovat? Také na to vám dnes odpoví Trienále | SEFO | 2021, a to komentovanou procházkou po městě i diskuzí nad uměním ve veřejném prostoru.

Komentovaná procházka začíná ve 14.00 u Konviktu a po městě vás provede sochař Pavel Karous (spjatý s projektem Vetřelci a volavky) společně s dalšími hosty podvečerní debaty – Marií Foltýnovou (kurátorka a vedoucí oddělení Správy veřejné plastiky Galerie hl. m. Prahy), Markem Sivákem (architekt, Pěstuj prostor Plzeň), Zuzanou Godálovou (ředitelka sdružení Topolčany, nástupiště 1-12) a historičkou umění Janou Kořínkovou.

Následná diskuze začne v 17.00 v Trojlodí Muzea umění a kromě debaty se zmíněnými hosty se můžete těšit i na rekapitulaci minulých, současných i plánovaných intervencí ve veřejném prostoru Olomouce, kterou vám představí Magdalena Petráková (Kreativní Olomouc).

Veřejnému prostoru se na konci června věnovala také přednáška Pavly Melkové, kterou si můžete pustit zde:

Vyšlo nové číslo Muzeionu
13. 7. 2021
Se začátkem prázdnin přichází nové číslo časopisu Muzeion. Prozradí vám, vše o největší letošní výstavě Muzea umění – Trienále | SEFO | 2021. Těšit se můžete na velký rozhovor s šéfkurátorkou výstavy Barborou Kundračíkovou, který poodhalí, co vše samotnému trienále předcházelo. Jednotliví kurátoři vám pak představí každou výstavu zvlášť. V Muzeionu najdete také celý letní program Mu

Vyšlo nové číslo Muzeionu

13. 7. 2021

Se začátkem prázdnin přichází nové číslo časopisu Muzeion. Prozradí vám, vše o největší letošní výstavě Muzea umění – Trienále | SEFO | 2021. Těšit se můžete na velký rozhovor s šéfkurátorkou výstavy Barborou Kundračíkovou, který poodhalí, co vše samotnému trienále předcházelo. Jednotliví kurátoři vám pak představí každou výstavu zvlášť. 

V Muzeionu najdete také celý letní program Muzea umění či mapu města, která vám ukáže, kde všude se v Olomouci s trienále potkáte a představíme vám i naše zahraniční partnery.

Dočtete se také o naší společné výstavě a Arcidiecézí olomouckou – K oslavě a potěše, kterou celé léto budete moct navštívit v Arcibiskupském paláci či co vás čeká na Kroměřížském zámku

Připomeneme také výzkumný projekt Arteca a pozveme vás do Muzea na Svatém Kopečku.

Členové Spolku přátel Muzea umění Olomouc najdou Muzeion zanedlouho ve své poštovní schránce, ostatní příznivci umění si mohou nové číslo vyzvednout zdarma na pokladně Muzea moderního umění či v Infocentru města Olomouce na Horním náměstí nebo v kavárně And The Story Begins. V elektronické verzi pak najdete aktuální vydání ZDE.
 

Tvorbu Jana Pamuły představuje nová kniha
12. 7. 2021
Díla Jana Pamuły, průkopníka počítačového umění v Polsku, představuje MUO nejen v rámci výstavy Trienále | SEFO | 2021, ale také v první obsáhlé monografii tohoto umělce. Koupit si ji můžete už nyní v našem e-shopu či na pokladně Muzea moderního umění.Historik umění Marcin Pawłowski, jeden z recenzentů monografie, v recenzi uvádí: „… tato publikace jako celek vytváří přesvědčivý obraz jednoho výji
Jan Pamuła | Foto: Zdeněk Sodoma
Jan Pamuła | Foto: Zdeněk Sodoma
Jan Pamuła | Foto: Zdeněk Sodoma

Tvorbu Jana Pamuły představuje nová kniha

12. 7. 2021

Díla Jana Pamuły, průkopníka počítačového umění v Polsku, představuje MUO nejen v rámci výstavy Trienále | SEFO | 2021, ale také v první obsáhlé monografii tohoto umělce. Koupit si ji můžete už nyní v našem e-shopu či na pokladně Muzea moderního umění.

Historik umění Marcin Pawłowski, jeden z recenzentů monografie, v recenzi uvádí: „… tato publikace jako celek vytváří přesvědčivý obraz jednoho výjimečného uměleckého vzepětí, které je výsledkem několika desítek let ,nelidsky‘ důsledného intelektuálního úsilí a tvůrčí činnosti, ale také erudice, otevřené mysli a neutuchající touhy poznávat svět…“ Čtenáři se mohou vedle textů editorky monografie Beaty Gawrońské- -Oramus těšit na zasvěcenou studii o Pamułově tvorbě z pera historičky umění Krystyny Czerni, obsáhlý životopis od Joanny Grabowské a dále zamyšlení nad autorovou tvorbou z pohledu matematika Roberta Wolaka. Monografie s obsáhlou obrazovou přílohou čítající celkem 300 stran obsahuje také rozsáhlý rozhovor s umělcem, a to v češtině, polštině a angličtině. Tvůrcem grafického návrhu a celé vizuální koncepce knihy je profesor Władysław Pluta, jehož originální grafické řešení tvoří další významnou hodnotu této doposud nejobsáhlejší publikace o Janu Pamułovi.