Terezinalia: Archeologie změny

Katalog doprovázející výstavu Andere Seite Studio, bratří Radka a Zdeňka Květoňových, obsahuje krom obrazové části také esej českého estetika Ondřeje Dadejíka.